Modalita Orientali VITA - Galeria ZTP

ZTP Rybnik - 30.04.2016
SÍdzia: Rudi Killmaier (D)
Pozorant: Zbigniew Gorecki (CZ)