urodzona / born - 03.08.2004

SHARON z Padoku - 7 weeks


SHARON z Padoku - 11 tygodni / 11 weeks

SHARON z Padoku -3 miesiące / 3 months

SHARON z Padoku -3,5 miesiąca / 3,5 months

SHARON z Padoku -4 miesiące / 4 months

SHARON z Padoku -5 miesięcy / 5 months

SHARON z Padoku - 6 months