VENEZIA 14,5 miesięcy /14,5 months old


VENEZIA 11 miesięcy /11 months old


VENEZIA w wieku 8 miesiące / 8 months old


Na zdjęciu VENEZIA w wieku 7 miesiące


VENEZIA w wieku 6 miesiące / 6 months old


VENEZIA w wieku 4 miesiące /4 months old